ΨΗΦΙΣΜΑ- 12 Νοεμβρίου 2012


Αρ. Πρωτ. 80
Αθήνα, 12.11.2012
 

Η ριζική τροποποίηση και απορρύθμιση της νομοθεσίας περί ξεναγών έγινε εν κρυπτώ, με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 8.11.12, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τον κλάδο των ξεναγών και με το πρόσχημα της πίεσης της τρόικας προς το ελληνικό κράτος.

Μάλιστα η εθνική μας νομοθεσία είχε ήδη από το 2009 εναρμονιστεί με την Οδηγία 2005/36 της Ε.Ε. για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 

Η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία-μέλη της καταγγέλλουν ότι:

 • Απορυθμίζεται το επάγγελμα και άρα καταργείται ο κλάδος των διπλωματούχων ξεναγών στην Ελλάδα.
 • Απονέμονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού συλλήβδην σε πτυχιούχους άλλων σχολών και άλλων κρατών, οι οποίοι βαπτίζονται «εν μία νυκτί» ως ξεναγοί της Ελλάδας,με μοναδικό «προσόν» την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων, χωρίς εξετάσεις πιστοποίησης, που θα διοργανώνεται αορίστως από το Υπουργείο Τουρισμού και όχι από τις Σχολές Ξεναγών του κράτους.
 • Αγνοούνται οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-154/89, C180/89 και C-189/89) που αναγνωρίζει ότι το επάγγελμα του ξεναγού εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Καταστρατηγείται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ (που έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010), η οποία προβλέπει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μόνο για όσους ασκούν το ίδιο επάγγελμα.
 • Καταστρατηγείται η ευρωπαϊκή τυποποίηση του επαγγέλματος, ιδίως το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ευρώπη.
 • Καταργείται η εκπαίδευση του ξεναγού στην Ελλάδα, αφού κανείς πλέον δεν θα χρειάζεται να φοιτά στις επαγγελματικές Σχολές Ξεναγών, εφόσον μπορεί να ξεναγήσει στην Ελλάδα με ένα πτυχίο ΑΕΙ.
 • Καταργείται η διάκριση μεταξύ «άσκησης επαγγέλματος» και «τίτλου σπουδών», αφού μόνο με ένα πτυχίο και ένα αμφίβολο σεμινάριο, χωρίς εξετάσεις και χωρίς πρακτική άσκηση, κατοχυρώνεται δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του ξεναγού.

Το επάγγελμα του ξεναγού ουδέποτε υπήρξε κλειστό, όπως τεχνηέντως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Ήταν απλώς, όπως τόσα άλλα επαγγέλματα, νομοθετικά ρυθμισμένο, δηλαδή μπορούσαν να το ασκήσουν μόνον όποιοι έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Αλλά μπορούσαν να το ασκήσουν όλοι όσοι έχουν την εκπαίδευση αυτή, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, ποσοτικό, γεωγραφικό ή άλλο.

Πλέον, με την τροποποίηση του Νόμου 710/1977 περί ξεναγών, το επάγγελμα απορρυθμίζεται πλήρως και το Υπουργείο Τουρισμού μετατρέπεται έτσι σε μηχανή που θα παράγει ταυτότητες ξεναγού χωρίς ουσιαστικά καμία σοβαρή προϋπόθεση, γεγονός που θα απορυθμίσει το επάγγελμα σε όλη την Ε.Ε., αφού σύμφωνα με τη σχετική οδηγία όποιος αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα σε μια χώρα αυτομάτως μπορεί να τα ασκήσει σε όλες.

Έτσι πραγματοποιείται το όνειρο των μεγάλων TOUR OPERATORS της Ε.Ε. να μην υπάρχουν επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι ξεναγοί, ώστε να στέλνουν συνοδούς, κατά κανόνα ανειδίκευτους υπαλλήλους των γραφείων τους, να ταξιδεύουν μεομάδες τουριστών. Θα «ξεναγούν» έτσι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, απλά θα την κοροϊδεύουν προσπαθώντας να καλύψουν την άγνοιά τους, όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια οι παρανόμως ξεναγούντες συνοδοί.

Οι ξεναγοί της Ελλάδας έχουν την καλύτερη φήμη μεταξύ των συναδέλφων τους παγκοσμίως, επειδή ακριβώς έχουν σφαιρική εικόνα της χώρας και του Πολιτισμού μας και μπορούν να ξεναγήσουν κάθε γωνιά της, με εφόδιο την άριστη επαγγελματική εκπαίδευσή τους. Αυτή η άριστη επαγγελματική εκπαίδευση κρίθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού περιττή. Έτσι αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Τουρισμού την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, για την οποία υποτίθεται ότι κόπτονται οι πολιτικοί παράγοντες του Τουρισμού;

Είναι γνωστό ότι οι επισκέπτες βλέπουν μια χώρα μέσα από τα μάτια του ξεναγού τους. Όμως, όταν «ξεναγός» μπορεί να γίνει ο καθένας, με απροσδιόριστες γνώσεις και ικανότητες, τί τουριστικό προϊόν θα προσφέρει η Ελλάδα στους επισκέπτες της;

Ποιός βγαίνει κερδισμένος τελικά από αυτήν την απορρύθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού; Μόνο τα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών του τουρισμού από το εξωτερικό, οι οποίοι βεβαίως και θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, εις βάρος του οικονομικού συμφέροντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Αντιθέτως, τεράστια είναι η ζημία όχι μόνο για την εθνική οικονομία, λόγω της απώλειας φορολογικών εσόδων και εισφορών, τα οποία θα καταβάλλονται στο κράτος προέλευσης, και της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά επίσης και, κυρίως, για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών και τα σωματεία-μέλη της ομόφωνα:

 • Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παράνομη, αδιαφανή, κατά παράβαση της νομοθετικής διαδικασίας και κάθε έννοιας καλής νομοθέτησης τροποποίηση της νομοθεσίας περί ξεναγών. 
 • Δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε ενέργεια και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο που μας δίνει ο Νόμος την δυνατότητα, εντός και εκτός της Ελλάδας, ώστε να μην εφαρμοστεί η νέα, απαράδεκτη περί ξεναγών νομοθεσία. 
 • Ζητούμε την άμεση κατάργηση ή τροποποίηση των παράλογων νομοθετικών διατάξεων 
 • Απαιτούμε να μην συνταχθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις χωρίς την άμεση συμμετοχή μας και διαβούλευση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών.

 

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides