Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αφήγησης  με τίτλο: «Αθήνα… μία πόλη παραμύθια-2014» από 17-23 Μαρτίου 2014,  με αφήγηση μύθων από ξεναγούς στις 18 Μαρτίου.

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides