31ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών

«'Χώρος' και ξενάγηση: αρχιτεκτονική, τέχνη, μουσείο, φυσικό περιβάλλον»
27 Φεβρουαρίου, 1 και 2 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Athens Plaza, Σύνταγμα

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών διοργανώνει το 31ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις 27/2, 1 και 2/3 στο ξενοδοχείο Athens Plaza στο Σύνταγμα με τίτλο«'Χώρος' και ξενάγηση: αρχιτεκτονική, τέχνη, μουσείο, φυσικό περιβάλλον».

Το θέμα του 31ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου είναι η έννοια του χώρου έτσι όπως αυτή συνδέεται με την ξενάγηση, καθώς αποτελεί μια από τις βασικές της συνιστώσες. Η σχέση του ξεναγού με το χώρο είναι τόσο «εξωτερική», αφού καλείται να περιγράψει έναν χώρο, όσο και βιωματική, καθώς ζει, κινείται, εργάζεται, αναβιώνει και ενίοτε αναπαριστά έναν χώρο. Αντικείμενο μελέτης, συνεπώς, είναι η έννοια τόσο του δομημένου όσο και του αδόμητο χώρου μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτυχθεί το θέμα της δόμησης του χώρου και της εξελικτικής της πορείας, σε άμεση συνάρτηση πάντα με την κοινωνική πραγματικότητα, και να καλλιεργηθεί μια προβληματική αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής κι ενεργοποίησης του νοήματος του χώρου. Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες και ιστορικοί της τέχνης  που θα τιμήσουν και φέτος με την παρουσία τους το Σεμινάριο μας.

Σε αυτά τα πλαίσια θα αναπτυχθούν μια σειρά από θεματικές:

  • αρχιτεκτονική (εξέλιξη, χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιόδων, θεωρία της αρχιτεκτονικής)
  • χαρακτηριστικά του δομημένου χώρου (σε συγκεκριμένες περιόδους και εξελικτικά)
  • σχέση αρχαιολογικού χώρου και μουσείου
  • φυσικό περιβάλλον
  • ο χώρος στην τέχνη
  • δόμηση του θεατρικού χώρου
  • ψηφιακός χώρος
  • σημειολογία του χώρου

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides