ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανές μεταδόσεις


diavlos_logo_wide_el_1 (1).png 

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά τη ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ομιλιών, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται ή φιλοξενούνται από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς - λ.χ. Μέγαρα Μουσικής , Μουσεία, Συνεδριακά Κέντρα, κλπ - καθώς και από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, πρωτίστως προς το σύνολο των μελών της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε ζωντανά ό,τι σας ενδιαφέρει, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΛΟΥ: https://diavlos.grnet.gr/

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides