Φύση του Επαγγέλματος

Σύμφωνα με το νόμο 710/1977 Περί ξεναγών, «Ξεναγός (εξηγητής) είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος».

Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ξεναγού στην Ελλάδα αποκτάται μετά από υποχρεωτική και επιτυχή φοίτηση επί 5 εξάμηνα στις Σχολές Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτησης.

Η συμβολή του Διπλωματούχου Ξεναγού στην προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού Πολιτισμού εμπερικλείεται στη φύση του επαγγέλματός του, το οποίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Προϋποθέτει την άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία με τον ξένο επισκέπτη, τον οποίο ο Ξεναγός αναλαμβάνει να μυήσει στον ελληνικό πολιτισμό, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά του, να εξηγήσει την ιστορία, την τέχνη αλλά και να συνδέσει το μακρινό παρελθόν με την Ελλάδα του σήμερα.

β) Προϋποθέτει ευρεία και βαθιά γνώση, όχι μόνο της ιστορίας, της παράδοσης και της τέχνης, αλλά και των κοινωνικών δομών και του γεωπολιτικού πλαισίου που τις δημιούργησαν. Τη γνώση αποκτούν οι ξεναγοί τόσο στη διάρκεια των σπουδών τους στη Σχολή Ξεναγών, όσο και με πολλή προσωπική μελέτη και παρακολούθηση ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από τον ΟΤΕΚ.

γ) Προϋποθέτει μεγάλη διακριτικότητα αλλά και διπλωματία κατά την προσέγγιση εθνικών ζητημάτων, χωρίς πατριωτικές εξάρσεις αλλά με σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια, προβάλλοντας τα συμφέροντα της Ελλάδας και την συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Για μισή ή μια ημέρα, αλλά και για τέσσερις ή πέντε ή δέκα μέρες ή 20 μέρες ο ξεναγός ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ τους επισκέπτες με την πλήρη σημασία της λέξης, δημιουργώντας σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης και καθιστώντας τους φίλους της Ελλάδας.

Καθώς μάλιστα συχνά είναι και ο αποδέκτης των σχολίων και των εντυπώσεων των ξένων, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της χώρας μας με αυτούς, καλείται δε να λύσει παρεξηγήσεις και παρερμηνεύσεις που θα μπορούσαν να δυσφημίσουν την Ελλάδα διεθνώς.

δ) Κατά τις διαδρομές με τα τουριστικά λεωφορεία για την μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλον ο ξεναγός μιλά για το κλίμα, την μορφολογία του εδάφους τη χλωρίδα, την πανίδα, αλλά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την οικονομία της χώρας. Προωθεί και παρουσιάζει τα ελληνικά προϊόντα, περιγράφει κι άλλες περιοχές της χώρας, προσπαθώντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων για ένα δεύτερο ή τρίτο ταξίδι στην Ελλάδα. Παρουσιάζει την ελληνική γλώσσα, αποκαλύπτοντας στους επισκέπτες τις αμέτρητες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούν στη γλώσσα τους. Μιλά για την ελληνική μουσική αλλά και για την ελληνική κουζίνα.

Εν ολίγοις ζωντανεύει την ιστορία του τόπου, ενώ η βιωματική σχέση του με την Ελλάδα καθιστά τον ξεναγό, στα μάτια των ξένων, «τον άνθρωπο που γνωρίζουν καλύτερα στην Ελλάδα, έναν πρεσβευτή εντός των ορίων της χώρας».

 

Aναζήτηση Ξεναγού Aναζήτηση Ξεναγού
Copyright 2013 Association of Licensed Tourist Guides